X
Produkt byl přidán do objednávky.

Váš košík je prázdný

[x]

Přihlásit se

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky při prodeji snubních a zásnubních prstenů

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká odesláním závazné objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře ze stránek WWW.GOLDIMEX.CZ.
 2. Veškeré objednávky realizované prostřednictvím stránek WWW.GOLDIMEX.CZ jsou pro obě smluvní strany závazné. Uskutečněním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře ze stránek WWW.GOLDIMEX.CZ zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 3. Objednávka je platná pouze tehdy, pokud zákazník řádně vyplní všechny požadované údaje objednávkového formuláře. Místem dodání zboží je jednoznačně adresa uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zboží je, až do zaplacení celé jeho prodejní ceny zákazníkem, vlastnictvím GOLDIMEX® Ing. Milan Tichý.

B. Cenové podmínky

 1. Částka za dopravné a balné se skládá z poplatku za přepravu zásilky na dodací adresu zákazníka, pojištění zásilky, manipulačního poplatku spojeného se zabalením zboží a vybavením zásilky všemi náležitostmi k bezproblémovému doručení a poplatku za dobírku (pokud se platba realizuje dobírkou).
 2. Částky za doručení zásilky se odvíjejí od zvoleného typu zásilky (cenné psaní, cenný balík apod.) v návaznosti na aktuální ceníky přepravců a nebo jejich smluvních partnerů.

C. Podmínky a možnosti platby nákupu

 1. Platba dobírkou - tento druh platby může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR a s dodací adresou na území ČR. Platba proběhne při převzetí zboží.
 2. Platba bankovním převodem - zákazník provede platbu na účet dodavatele. Aktuální číslo účtu dodavatele je uvedeno v Potvrzení objednávky, které odešlete. Jako variabilní symbol platby se vždy uvádí číslo příslušné objednávky. Platba probíhá předem - dodací lhůta začíná plynout až v okamžiku ověření vaší platby.
 3. Platba v hotovosti v prodejně

D. Podmínky dodání

 1. Termín expedice zboží - dodavatel se zavazuje expedovat zboží v nejkratším možném termínu od obdržení platby za objednávku ( obvykle do 3 týdnů).
 2. Doprava zboží - dopravu po celé ČR zajišťuje dodavatel prostřednictvím České pošty nebo jiných smluvních přepravních firem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím. Zboží dodáváme po celém světě!

E. Záruční podmínky

 1. Dodavatel poskytuje na veškeré jím prodávané zboží standardně záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi a úplným uhrazením ceny zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu.
 2. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní a s průvodní dokumentací. Reklamaci může zákazník uplatnit pouze u dodavatele na jeho adrese.
 3. V případě, že se na zboží vyskytne vada v záruční době, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým stejného typu nebo po dohodě se zákazníkem jiným typem výrobku, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu na příslušné smluvní straně.
 4. Do záruční opravy není možné přijmout zboží:
 • s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 • mechanicky poškozené (roztržené, poleptané, poškrábané, deformované, apod.)
 • poškozené nesprávným zacházením, které je v rozporu s návodem k použití nebo zvyklostmi správného používání
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy
 • poškozené neodborným servisním zásahem
 • u kterého došlo k poškození, zaviněnému úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku pravidelného častého užívání výrobku (u šperků například ztenčení materiálu otěrem o pokožku pod únosnou mez apod.).

F. Storno objednávky (odstoupení od kupní smlouvy)

 1. Bezplatné storno objednávky (bez storno poplatku) je možné u objednávek, u kterých ještě neproběhla autorizace pracovníky stránek WWW.GOLDIMEX.CZ a nebyly tedy ještě předány do výroby. Pokud již zákazník provedl platbu předem na účet dodavatele, bude mu částka vrácena do 5-ti pracovních dnů, avšak ponížena o manipulační poplatek ve výši 5% vracené částky. V případě telefonické objednávky se autorizace považuje za provedenou okamžitě neboť obsluha předává objednávku ihned k vyřízení a bezplatné storno není možné !
 2. Za storno objednávky po její autorizaci, je dodavatelem účtován zákazníkovi storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny nákupu s DPH. U nákupu, jehož cena s DPH je do 400,-Kč (včetně) je účtován storno poplatek ve výši 100%.
 3. Storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny nákupu s DPH je účtován zákazníkovi v případě, kdy dopravce vrátí dodavateli zásilku s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl, zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů (např. neoznačený zvonek apod). U nákupu, jehož cena s DPH je do 400,-Kč (včetně) je účtován storno poplatek ve výši 100%. Zákazník nenese odpovědnost za chyby na straně přepravce zásilky.

G. Značky pravosti

 1. Všechny prodávané šperky ze stránek WWW.GOLDIMEX.CZ, zhotovené z drahých kovů, jsou označeny značkami pravosti. Každý šperk je především označen státním puncem (úřední značka stanovená spaciálně pro každý typ drahého kovu), dále pak symbolem ryzosti daného kovu a značkou výrobce.

H. Reklamační řád

 1. Reklamační řád stránek WWW.GOLDIMEX.CZ vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník uskutečněním závazné objednávky.
 2. Převzetím zboží se rozumí okamžik odebrání zboží od přepravce nebo jeho vyzvednutí na České poště. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou daňový doklad, je povinen ihned informovat dodavatele. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Zboží musí být k reklamaci dodáno vždy s úplnou průvodní dokumentací jako je faktura, záruční list a případný certifikát.
 3. Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, zda není obal přebíraného zboží viditelně poškozen nebo poničen. Pokud je zásilka poničena, neměl by zákazník zásilku převzít a měl by s přepravcem sepsat protokol o poškozené zásilce a neprodleně informovat o této skutečnosti dodavatele.
 4. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen předložit záruční list nebo fakturu (daňový doklad), které obdržel při převzetí zboží. V případě zasílání vadného zboží je zákazník povinen zabalit vadné zboží do původního obalu a připojit podrobný popis vady výrobku nebo vyjádření servisního střediska o závadách. Zákazník musí uvést přesnou zpáteční adresu. Náklady na dopravu reklamace k dodavateli nese zákazník, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození či ztrátu zásilky dopravou. Z tohoto důvodu doporučujeme zásilku pojistit.
 5. Dodavatel vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30-ti dnů.

I. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré osobní údaje zákazníka jsou důvěrné, budou použity pouze pro vnitřní potřebu dodavatele, vnitřní statistiku, vnitřní analýzu prodeje a především k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Osobní údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

J. Další ujednání

 1. Veškeré další obchodní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, které nepostihují tyto obchodní podmínky, se řídí platnými zákony ČR, Obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem.

Vytisknout stránku

Kontaktujte nás

 GOLDIMEX® Ing. Milan Tichý
šperky, snubní prsteny

Smilova 352, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 615 081 

E-mail: info@goldimex.cz
otevřeno Po - Pá   9-17 hodin


 

© 2020, GOLDIMEX® – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | eOD.cz | XHTML 1.0